logo.png
dei tre kommunale
barnehagane i hareid

Bigset  •  Hareid  •  Syverplassen

Søk i dag!
Edit list
Velg barnehage
 
 
Bigset barnehage

"Der latter leik og læring går hand i hand"

Søk plass Les meir om
barnhagen her
Hareid barnehage

"Ein god barndom"

Søk plass Les meir om
barnhagen her
Syverplassen barnehage

"Ei hand å halde i"

Søk plass Les meir om
barnhagen her
Edit list

Hugs å søke plass

i barnehagen før

01. mars!

Edit list
Tryggleik og venskap

Med små avdelingar og barnegrupper ser vi barnet ditt betre og skaper tryggleik, venskap og rom for impulsive og innhaldsrike kvardagar.

Vaksne som gir meirverdi til barnet ditt

Kompetente barnehagelærarar, fagarbeidarar og røynde assistentar med kompetanse gir meirverdi til barnehagedagen.

Uteområde for leik og utfolding

Barnehagane har eit rikt uteområde med kuperte bakkar, markar, gapahuk og bålplass. Her har vi ofte måltida våre og mykje i naturområdet rundt triggar både fantasi og nysgjerrigheita hos dei små.

Rediger artikler

"

God plass for liten og stor, 
der venskap gror

Edit list

Har du lyst på

omvisning i barnehagane?

Berre ta kontakt!

Har du lyst på

omvisning i barnehagane?

Berre ta kontakt!

Har du lyst på

omvisning i barnehagane?

Berre ta kontakt!

Edit list

Har du lyst på

omvisning i barnehagane?

Berre ta kontakt!

Randi Kvammen

Styrar / Bigset barnehage
T: 70 09 50 80
Send ein epost

Bigset barnehage

"Der latter leik og læring går hand i hand"

Søk plass Les meir om barnehagen

Berit Liaset

Styrar / Hareid barnehage
T: 70 09 50 76
Send ein epost

Solveig Ertesvåg

Styrar / Syverplassen barnehage
T: 70 09 50 89
Send ein epost

Edit list

Barnehagen skal vere 
ein stad for leik, latter og humor

Edit list