Tryggleik og venskap

Med små avdelingar og barnegrupper ser vi barnet ditt betre og skaper tryggleik, venskap og rom for impulsive og innhaldsrike kvardagar.

Vaksne som gir meirverdi til barnet ditt

Kompetente barnehagelærarar, fagarbeidarar og røynde assistentar med kompetanse gir meirverdi til barnehagedagen.

Uteområde for leik og utfolding

Barnehagane har eit rikt uteområde med kuperte bakkar, markar, gapahuk og bålplass. Her har vi ofte måltida våre og mykje i naturområdet rundt triggar både fantasi og nysgjerrigheita hos dei små.