Barnehagen skal vere 
ein stad for leik, latter og humor